Geanimeerde uitreiking magazine “Winkelen in Wassenaar” tijdens ontbijtsessie in Broeders

Dinsdag 26 november 2013

Tijdens een gezellige ontbijtsessie ontving wethouder Leendert de Lange afgelopen vrijdag uit handen van de voorzitter van het centrummanagement, Jeannine van der Does de Willebois – Geurts, het eerste exemplaar van het magazine “Winkelen in Wassenaar”.

Het magazine, dat tot stand kwam op initiatief en voor rekening van het centrummanagement zal binnenkort gratis op alle deurmatten in Wassenaar vallen. Het magazine, met uitsluitend Wassenaarse onderwerpen, is bedoeld om ons winkelgebied extra onder de aandacht van de inwoners te brengen. Het laat zien dat we een uniek winkeldorp hebben, met een gevarieerd winkelaanbod, nauwelijks leegstand, gratis parkeren en gezellige horeca. Een mooie manier om de Wassenaarders te bewegen toch vooral hun boodschappen in eigen dorp te doen.

Tekst en foto ingezonden